ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΡΓΟΥ 1

Πρόγραμμα Σπουδών ENVIRONAUT

Ένα καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών για τη θέση Υπεύθυνου Περιβάλλοντος, που θα καλύψει τα κενά δεξιοτήτων των διαφόρων υποτομέων στον κλάδο του Ναυτικού Τουρισμού.

Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει ενότητες που καλύπτουν γενικές γνώσεις, όπως: περιβαλλοντική νομοθεσία και πρότυπα, εταιρικές πολιτικές, περιβαλλοντικές διαδικασίες εν πλω επί του σκάφους/στην ακτή, διαχείρηση των επιπτώσεων και άλλα θέματα που προσδιορίστηκαν κατά τη διάρκεια του έργου.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΡΓΟΥ 2

Διαδικτυακό μάθημα ENVIRONAUT

Ένα διαδικτυακό μάθημα βασισμένο σε καινοτόμες μεθόδους και σχεδιασμένο με χρήση σύγχρονων διαδικτυακών εργαλείων. Το μάθημα καλύπτει τα κενά δεξιοτήτων στην περιβαλλοντική διαχείριση για ολόκληρο τον κλάδο του Ναυτικού Τουρισμού και συγκεκριμένους υποτομείς.