ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ

BVWW – ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΡΓΟΥ

Η Bundesverband Wassersportwirtschaft e.V. είναι η οικονομική και πολιτική φωνή του κλάδου της ναυτιλιακής αναψυχής στη Γερμανία και εκπροσωπεί περίπου 450 εταιρείες στη Γερμανία. Η BVWW θεωρεί ότι εκπροσωπεί τα συμφέροντα όλων των εταιρειών που δραστηριοποιούνται εμπορικά στη βιομηχανία των θαλάσσιων σπορ. Είναι μια κοινότητα που μπορεί να ασκήσει επιρροή στην πολιτική και τις αρχές. Μέσω των επαγγελματικών ενώσεων που οργανώνονται στη BVWW, δεν είναι μόνο ευρεία αλλά και βαθιά στην τεχνογνωσία και θεωρείται σύμβουλος για πολιτικές αποφάσεις. Αυτό ισχύει τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Στόχος του επαγγελματικού συλλόγου είναι να συνοδεύει κατασκευαστικά έργα για τις μαρίνες με σημαντική τεχνογνωσία. Η εστίαση είναι πρωτίστως στον σχεδιασμό υποδομών, λαμβάνοντας υπόψη επιλογές που προωθούν τη αειφόρο ανάπτυξη, όπως η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή η χρήση βιώσιμων δομικών υλικών.

SEA TEACH

Η Sea Teach S.L. είναι μια ΜΜΕ, που λειτουργεί τόσο ως Sea School όσο και ως Charter Agency από το 1999 στο τουριστικό «hotspot» των Βαλεαρίδων Νήσων. Είναι επίσης ένα περιφερειακό κέντρο ΕΕΚ και Εκπαίδευσης Ενηλίκων και τα μαθήματα τους παρακολουθούνται από μαθητές από πολλές διαφορετικές χώρες της ΕΕ των οποίων οι ηλικίες κυμαίνονται από 18 ετών και άνω. Η σχολή είναι εξουσιοδοτημένη να εξετάζει και να απονέμει πιστοποίηση στους μαθητές της μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. Η Sea Teach έχει χρησιμοποιήσει τις επιχειρηματικές της εμπειρίες για να βρει λύσεις μέσω έργων που υποστηρίζονται από το Erasmus+ για να βελτιώσει το status quo για προβλήματα που αντιμετώπισε η εταιρεία στις καθημερινές της δραστηριότητες.

NTUA

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) ιδρύθηκε το 1837 και είναι ένα από τα μεγαλύτερα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας. Εκτός από το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, το επίκεντρο της δουλειάς τους είναι η επιστημονική έρευνα. Το ΕΜΠ, με τα διάφορα εργαστήριά του, συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα του Ιδρύματος, χρηματοδοτούμενα είτε με ίδια κεφάλαια είτε με πόρους της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και άλλων δημόσιων φορέων ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είτε χρηματοδοτείται από ιδιωτικούς φορείς από την Ελλάδα ή από άλλες χώρες του εξωτερικού. Το Εργαστήριο Θαλασσίων Μεταφορών, λειτουργεί ως ερευνητική και εκπαιδευτική μονάδα εντός της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

frederick university

Το Πανεπιστήμιο Frederick είναι ένα ζωντανό ιδιωτικό Πανεπιστήμιο που λειτουργεί στην Κυπριακή Δημοκρατία. Αν και η ίδρυση του Πανεπιστημίου είναι σχετικά πρόσφατη (2007), το Ινστιτούτο έχει μακρά ιστορία πάνω από 40 χρόνια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σε αυτήν την περίοδο, το FU έχει καθιερωθεί στην κοινωνία και την ακαδημαϊκή κοινότητα ως ένα σύγχρονο πανεπιστήμιο που προσφέρει διδακτικό και ερευνητικό έργο υψηλού επιπέδου.

Το Τμήμα Θαλάσσιων Μεταφορών και Εμπορίου δραστηριοποιείται ιδιαίτερα σε περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες, έργα, καθώς και σε συνέργειες με τον ακαδημαϊκό κόσμο, τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα.

EUROPEAN BOATING INDUSTRY

Η European Boating Industry (EBI) είναι η ευρωπαϊκή ένωση που εκπροσωπεί τη βιομηχανία σκαφών αναψυχής στην Ευρώπη. Τα μέλη της αποτελούνται από εθνικές ενώσεις ναυτιλιακής βιομηχανίας, καθώς και μεμονωμένες εταιρείες και οργανισμούς ως υποστηρικτικά μέλη. Η παρούσα περιλαμβάνει όλους τους σχετικούς τομείς, όπως τη ναυπήγηση σκαφών, την κατασκευή εξοπλισμού, τις μαρίνες, τις εταιρείες ναυλώσεων και τους παρόχους υπηρεσιών.

Η ανάπτυξη του ναυτικού τουρισμού, ο περιβαλλοντικός μετασχηματισμός σε συνδυασμό με τις δεξιότητες και τα προσόντα βρίσκονται στην καρδιά του κλάδου. Η EBI προωθεί και υλοποιεί πρωτοβουλίες για την περαιτέρω ανάπτυξη αυτών των τομέων

deutsche meeresstiftung

Το Γερμανικό Ναυτιλιακό Ίδρυμα, «Deutsche Meeresstiftung», είναι ένας Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, με στόχο να συνδυάσει τις υπάρχουσες πρωτοβουλίες για την προστασία των ωκεανών σε μια δυνατή φωνή. Το Γερμανικό Ναυτιλιακό Ίδρυμα δημιουργεί συνέργειες γνώσης και δράσης εμπλέκοντας την επιστήμη, την οικονομία, την πολιτική και την κοινωνία. Το ίδρυμα θεωρεί τον εαυτό του συντονιστή στον διεπιστημονικό διάλογο μεταξύ των υπευθύνων από την περιβαλλοντική πολιτική, τις βιομηχανίες πρώτων υλών και ενέργειας, από την επιστήμη και την εκπαίδευση, τη διατήρηση της φύσης και τον πολιτισμό καθώς και από τη ναυτιλία, την αλιεία, τον τουρισμό και τον αθλητισμό σχετικά με την αειφόρο οικονομική χρήση τις θάλασσες.

Λειτουργούν ως πρόσωπα επαφής για θέματα ωκεανών και προωθούν τη μεταφορά ολοκληρωμένης γνώσης σχετικά με τη χρήση και την προστασία των ωκεανών. Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί μια ευρεία «θαλάσσια συνείδηση»: στους πολιτικούς φορείς λήψης αποφάσεων, στους διαμορφωτές κοινής γνώμης, στην οικονομία, στον γενικό πληθυσμό και, κυρίως, στη νεολαία, προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη προστασία του ωκεανού και του θαλάσσιου περιβάλλοντος.