Είστε επαγγελματίας που εργάζεστε στον Ναυτικό Τομέα και θέλετε να είστε φιλικοί προς το περιβάλλον; Οι θάλασσές μας χρειάζονται τη βοήθειά σας, δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο!

Αριθμός έργου: 2021-1-DE02-KA220-VET-000034823

Το Environaut είναι χρηματοδοτούμενο Έργο Erasmus+ από την Ευρωπαϊκή Ένωση που υλοποιήθηκε με τη συνεργασία έξι εταίρων. Το έργο ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022 και ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2024.

Στο πλαίσιο του Environaut δημουργήθηκε το πρώτο πρόγραμμα σπουδών για την ειδικότητα του «Environmental Officer, Υπεύθυνου Περιβάλλοντος στον τομέα του Θασλάσσιου Τουρισμού». Το πρόγραμμα προσφέρεται με τη μορφή ενός ενιαίου διαδικτυακού μαθήματος ως δια βίου μάθηση επαγγελματικής κατάρτισης ΕΕΚ που δεν υπάρχει επί του παρόντος στον τομέα.

Πρόσκληση σε δράση!

Κατά τη περίοδο του έργου δημοσιεύσαμε εικόνες καλών και κακών πρακτικών στον ναυτικό τομέα. Έχετε συναντήσει ή εντοπίσει κάποιο συμβάν κακής πρακτικής;

Το έργο έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αποποίηση ευθύνης: Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή του παρόντος έργου δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνον των δημιουργών, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτό.

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες; Κατεβάστε το φυλλάδιο του έργου!