Είστε επαγγελματίας που εργάζεστε στον Ναυτικό Τομέα και θέλετε να είστε φιλικοί προς το περιβάλλον; Οι θάλασσές μας χρειάζονται τη βοήθειά σας, δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο!

Αριθμός έργου: 2021-1-DE02-KA220-VET-000034823

Το Environaut είναι ένα έργο Erasmus+ που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνεργασία με έξι εταίρους του έργου. Το έργο ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022 και θα υλοποιηθεί εντός του προβλεπόμενου χρόνου δύο ετών.

Το Environaut στοχεύει στη δημιουργία του πρώτου προγράμματος σπουδών για τη θέση του «Environmental Officer, Υπεύθυνου Περιβάλλοντος στον Ναυτικό Τουρισμό» και να το παραδώσει με τη μορφή ενός ενιαίου διαδικτυακού μαθήματος ως δια βίου μάθησης επαγγελματικής κατάρτισης ΕΕΚ που δεν υπάρχει επί του παρόντος στον τομέα.

Πρόσκληση σε δράση!

Κατά τη διάρκεια και μετά την υλοποίηση του έργου θα δημοσιεύουμε εικόνες σεναρίων καλών και κακών πρακτικών στον ναυτικό τομέα. Εντοπίσατε κάποια κακή πρακτική;

Αυτό το έργο έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η ανακοίνωση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. (παρακαλούμε ελέγξτε την επίσημη δήλωση αποποίησης ευθύνης για τη γλώσσα σας)

Need more information? Download the project flyer!

Powered By EmbedPress