ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ​

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Το έργο δημοσίευσε τρία ενημερωτικά δελτία: τον μήνα Ιούνιο 2022, Φεβρουάριο 2023 και Ιανουάριο 2024. Τα ενημερωτικά δελτία παρείχαν πληροφορίες για την πρόοδο, τα τρέχοντα αποτελέσματα και τις εξελίξεις του έργου.


ενημερωτικό δελτίο 1

Ιούνιος 2022


ενημερωτικό δελτίο 2

Φεβρουάριο 2023


ενημερωτικό δελτίο 3

Ιανουάριο του 2024


ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ ΚΑΜΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ENVIRONAUT.

PRESS RELEASES

Δύο δελτία τύπου δημοσιεύθηκαν και απευθύνονταν σε εκπροσώπους από όλες τις ομάδες-στόχους του έργου. Η εύρεση παραλαπτών έγινε μέσω της χρήσης των βάσεων δεδομένων των μέσων ενημέρωσης των εταίρων. Το πρώτο δελτίο τύπου δημοσιεύθηκε τον Μάιο του 2022 μετά την εναρκτήρια συνάντηση προκειμένου να ανακοινωθεί το έργο και να ενθαρρυνθεί η ευρεία συμμετοχή από τις ομάδες-στόχους.

Το δεύτερο δελτίο τύπου δημοσιεύθηκε στο τέλος του έργου προκειμένου να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του έργου.

1ο Δελτίο Τύπου

Μάιος 2022

2ο Δελτίο Τύπου

Νοέμβριος 2023