ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ​

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Το έργο θα παράγει τρία ενημερωτικά δελτία, που δημοσιεύονται τον μήνα Ιούνιο 2022, Φεβρουάριο 2023 και Ιανουάριο 2024. Τα ενημερωτικά δελτία θα ενημερώνουν για την πρόοδο, τα αποτελέσματα και τις εξελίξεις του έργου.


ενημερωτικό δελτίο 1

Ιούνιος 2022


ενημερωτικό δελτίο 2

Φεβρουάριο 2023


ενημερωτικό δελτίο 3

Ιανουάριο του 2024


DO NOT MISS ANY INFORMATION OF THE ENVIRONAUT PROJECT.

PRESS RELEASES

Two press releases will be published and recipients focused on the target groups through use of the partners’ media databases. The first press release will be released in M4 after the kick-off meeting in order to announce the project and encourage wide participation from the target groups.

The second press release will be published at the end of the project in order to announce the project results and encourage wide uptake.

1st Press Release

MAY 2022

2nd press release

NOVEMBER 2023